naslov: Dipl.
1 Z. P., 1964: Dipl. inž. M. Radišević. Š.L. 7-8, s.342    PDF
2 Piškorić, O., 1990: Dipl. inž. Ivo PODHORSKI - devedesetogodišnjak. Š.L. 3-5, s.202    PDF
3 Dimitrov, T., 2001: Dipl. ing. Tomislav Dimitrov: Klima i prirodno sušenje drva. Š.L. 9-10, s.574    PDF


                UNDER CONSTRUCTION