naslov: Deputacija
1, 1896: Deputacija hrv.-slav. šumarskoga družtva kod preuzvišenoga gosp. bana. — Pristupili kao članovi u hrv.-slav. šumarsko družtvo. Š.L. 8, s.365    PDF
2, 1900: Deputacija hrv.-slav. šumar. družtva kod preuz. gosp. bana. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 7. listopada 1899.. Š.L. 1, s.53     PDF
3, 1922: Deputacija J. Š. U. na vjenčanju NJ. V.. Š.L. 7, s.478    PDF


                UNDER CONSTRUCTION