naslov: Dendroflora
1 Anić M., 1963: Dendroflora Kavkaza. Š.L. 5-6, s.253    PDF
2 Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2011: Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.269    pdf
3 Damira TAFRA, Marija PANDŽA, Milenko MILOVIĆ, 2012: DENDROFLORA OMIŠA. Š.L. 11-12, s.607    pdf
4 Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec, 2014: DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.55     pdf


                UNDER CONSTRUCTION