naslov: Delokrug
1 Todor Gjurgjić, 1930: Delokrug i rad šumske uprave.. Š.L. 5, s.225    PDF
2 Ing. T. Gjurgjić, 1930: Delokrug i rad šumske uprave.. Š.L. 8, s.385    PDF
3 Ing. T. Đurđić, 1936: Delokrug i rad šefa šumske uprave. Predavanje na skupštini Beogradske podružnice J. Š. Udruženja 14 IV 1935.. Š.L. 2-4, s.179    PDF


                UNDER CONSTRUCTION