naslov: Debljinski
1 Dr. Milenko Plavšić, 1956: Debljinski rast i prirast poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.273    PDF
2 Tomaševski S., 1959: Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 6-7, s.176    PDF
3 Popijač, M., 2000: Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme. Š.L. 11-12, s.637    pdf


                UNDER CONSTRUCTION