naslov: Dar
1 , 1909: Dar „Pripomoćnoj zakladi". — Razdioba biljka iz biljevišta kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa u Senju. — Razdieljenje gradova i općina u stanarinske razrede — Krv i zrak na briegovima. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda počam od l. studena do uključivo 31. prosinca 1908.. Š.L. 3, s.115    PDF
2 , 1911: Dar »Zakladi u spomen Andrije Borošića«. — Glede podjelenja potpora po hrv.-slav, šumarskom društvu. — Posjet austrijskog šumarskog društva. — Izpravak k razpravi »Sušenje hrašća«. Š.L. 12, s.489    PDF
3 , 1914: Dar šumarskom muzeju.. Š.L. 4, s.189    PDF
4 , 1915: Dar pripomoćnoj zakladi — Dar literarnoj zakladi. — Novi utemeljiteljni član. — Zaklada V. Köröskenya. — Premještenje sjedišta državne šumarije.. Š.L. 1-2, s.49     PDF
5 , 1915: Dar pripomoćnoj (Köröskenyevoj) zakladi hrv.-slav. šum. društva.. Š.L. 5-6, s.153    PDF
6 , 1915: Dar literarnoj zakladi. — Izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarstva. — Izkaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina I. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list tečajem vremena od 15. prosinca 1914. do 30. lipnja 1915.. Š.L. 7-8, s.221    PDF
7 , 1915: Dar literarnoj i pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum. društva. Š.L. 9-10, s.263    PDF
8 , 1916: Dar literarnoj zakladi. — Dar pripomoćnoj zakladi. — Dar društvenim zakladama. — Utemeljiteljni član.. Š.L. 1-2, s.59     PDF
9 , 1919: Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918. Š.L. 1-2, s.56     PDF
10 , 1920: Dar društvenim zakladama. — Izvoz sjemena amerikanskog jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.. Š.L. 9, s.250    PDF
11 , 1928: Dar Kereškenjijevoj zakladi. Š.L. 12, s.492    PDF
12 , 1928: Dar Šumarskom Muzeju. Š.L. 12, s.492    PDF
13 , 1936: Dar Milke ud. Šimić Udruženju za više godišta Šum. Lista. Š.L. 5-7, s.342    PDF
14 , 1936: Dar prof. dr. D. Nenadića Kereškenjijevoj zakladi u iznosu od 1.000 dinara. Š.L. 5-7, s.342    PDF


                UNDER CONSTRUCTION