naslov: DETERMINACIJA
1 Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325    pdf
2 Ivan Pervan, Tena Radočaj, Tea Tomljanović, Miljenko Bujanić, Dean Konjević, 2019: Determinacija spola i morfološke osobine sivog puha (Glis glis) s područja Dalmatinske zagore. Š.L. 11-12, s.571    pdf


                UNDER CONSTRUCTION