naslov: Crni
1 F. Kušan, 1962: Crni bor u flori i vegetaciji Grčke. Š.L. 5-6, s.193    PDF
2 , 1985: Crni bor u predjelu Raždol na Biokovu. Š.L. 11-12, s.566    PDF
3 B. Prpić, 1998: Crni dan šumarske struke. Š.L. 1-2, s.1     PDF
4 Kranjčev,Radovan, 2009: Crni kozlac,Alpski likovac, Sastavci, Srebroliki slak. Š.L. 9-10, s.539    PDF


                UNDER CONSTRUCTION