naslov: Cijene
1 , 1923: Cijene na zagrebačkom drv. tržištu (novembar 1923). Š.L. 12, s.745    PDF
2 Piškorić, O., 1987: Cijene na talijanskom drvnom tržištu. Š.L. 1-2, s.88     PDF


                UNDER CONSTRUCTION