naslov: Centrala
1 , 1917: Centrala za unovčivanje drva. — Iskaz o veleprodajama kod gjurgjevačke imovne općine u godinama 1913./14., 1914./15., 1915./16. i 1916./17. - Pregledni iskaz vrhu postignutog utržka prigodom dražbenim putem unovčenih ogrijevnih drva u razdoblju od godine 1913./1914. do 1916./17. kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima. — Pregledni iskaz podataka drvosjeka za . veleprodaju u god. 1913./14., 1914./15., 1915./16., 1916/17. kod petrov. i. o.. Š.L. 7-8, s.282    PDF


                UNDER CONSTRUCTION