naslov: Caracas-ka
1 Knebl, F., uredništvo, 1993: Caracas-ka DEKLARACIJA 1992. o parkovima, zaštićenim područjima i budućnosti čovječanstva. Š.L. 6-8, s.330    PDF


                UNDER CONSTRUCTION