naslov: Brojnost
1 Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K., 2003: Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”. Š.L. 3-4, s.99     pdf
2 Győző F. HORVÁTH, Dániel TÓTH, 2018: BROJNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus Schreb.) KAO INDIKATIVNI FAKTOR STRUKTURE ŠUMA I UTJECAJA ŠUMARSKOG GOSPODARENJA U ALUVIJALNOJ NIZINI DRAVE. Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION