naslov: Bolesti
1 Konjević, D., Janicki, Z., 2004: Bolesti divljači, zoonoze i mogući načini provedbe profilaktičnih mjera. Š.L. 3-4, s.173    pdf
2 Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.87     PDF
3 Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici urbanog drveća. Š.L. 9-10, s.471    PDF


                UNDER CONSTRUCTION