naslov: Bilten
1 M. Ljujić, 1950: Bilten Ministarstva šumarstva i Ministarstva drvne industrije NR Srbije. Š.L. 6, s.272    PDF
2 O. Piškorić, 1976: Bilten Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija, Zagreb 1975. Š.L. 5-6, s.277    PDF
3 O. Piškorić, 1977: BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.. Š.L. 1-2, s.76     PDF
4 O. Piškorić, 1977: BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.. Š.L. 3-4, s.198    PDF
5 Piškorić, O., 1985: Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.391    PDF


                UNDER CONSTRUCTION