naslov: Biljno-geografska
1 Ing. P. Fukarek, 1948: Biljno-geografska karta šumskog drveća u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji od Dr-a L. Adamovića. Š.L. 5-6, s.171    PDF


                UNDER CONSTRUCTION