naslov: Bilanca
1 , 1939: Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1937/38. Š.L. 6, s.323    PDF
2 , 1939: Bilanca Zaklade za uzgoj "šumsko-čuvarskog osoblja za 1937/38. Š.L. 6, s.324    PDF
3 , 1939: Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov, općina za 1937/38 g.. Š.L. 6, s.324    PDF
4 , 1939: Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1938/39. Š.L. 11, s.668    PDF
5 , 1939: Bilanca Zaklade za uzgoj šumsko-čuvarskog osoblja za 1938/39. Š.L. 11, s.669    PDF
6 , 1939: Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov. općina za 1938/39 g.. Š.L. 11, s.669    PDF
7 , 1942: Bilanca blagajničkog poslovanja H Š D. za 1941. godinu. Š.L. 6-7, s.212    PDF


                UNDER CONSTRUCTION