naslov: Bibliografija
1 Orlić, S., 1979: Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.. Š.L. 4-6, s.223    PDF
2 Piškorić, O., 1986: Bibliografija nekrologa o Josipu Kozarcu. Š.L. 11-12, s.546    PDF
3 Alikalfić, F., 1991: Bibliografija radova Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Š.L. 1-2, s.91     PDF
4 Gračan, J., 1997: Bibliografija 1986 - 1995.. Š.L. 1-2, s.65     PDF


                UNDER CONSTRUCTION