naslov: Bavarske
1 Piše Gj. Koča, nadšumar i šum. procjenitelj, 1888: Bavarske skrižaljke drvne zalihe kod procjene hrastovih šuma u brodskoj imovnoj obćini.. Š.L. 4, s.137    PDF


                UNDER CONSTRUCTION