naslov: Barbarizam.
1 , 1886: Barbarizam. — Žrtve službe. — Ustrieljen lugar.. Š.L. 2, s.95     PDF
2 ***, 1890: Barbarizam. - Ettingerov štap za sadnju. - Pfisterov stroj za impregniranje bukovine. - Šumarsko-gospodarski kongres u Beču. - Drveća s bielikom. - Crni brzan. - Uporaba orla kod Kirgiza. - O lukavosti i razboritosti nekojih životinja. - Lov na pticu grabilicu pomoću u šare. - Okamenjene šume. - Kazalo odaljenosti pojedinih mjesta na Dunavu, Dravi i Savi. - Postotak higromatičke vode kod raznih vrsti drveća. - Izkaz. - Zaključni račun. Š.L. 7, s.327    PDF


                UNDER CONSTRUCTION