naslov: Bagrem
1 Piše Vaclav Fuksa., 1899: Bagrem obični (Robinia pseudoacacia L.).. Š.L. 10-11, s.543    PDF
2 M. Milošević-Brevinac, 1950: Bagrem i pajasen u seljačkom pošumljavanju. Š.L. 9-10, s.401    PDF


                UNDER CONSTRUCTION