naslov: Anketa
1 , 1925: Anketa za pretres Zakona o šumama. - Francuska za pošumljavanje u god. 1925.. Š.L. 4, s.264    PDF
2 , 1926: Anketa o imovnim općinama.. Š.L. 1, s.62     PDF
3 Ing. M. Anić, 1931: Anketa o krizi drvne industrije.. Š.L. 5, s.237    PDF
4 V. Barchanek, 1932: Anketa Čehoslovačke poljoprivredne akademije o vrednosnoj i prometnoj krizi u šumarskom gospodarstvu.. Š.L. 4, s.258    PDF
5 , 1948: Anketa o problemu krša. Š.L. 9-10, s.326    PDF


                UNDER CONSTRUCTION