naslov: Andre
1 , 1925: Andre Perušić: Brodska imovna općina. - Dr. Andrija Petračić: Uzgajanje šuma. - H. Perrin: Le Danemark forestier. - Osvrt na neke strane stručne listove iz godine 1924.. Š.L. 9, s.541    PDF


                UNDER CONSTRUCTION