naslov: Amerikanski
1 , 1897: Amerikanski divlji puran. — Umjetno gojenje smrčaka i vrganja. — Nješto o lisici. — Hajka na vukove. — Samoubojsto. — Velika šumska kradja. — Nesreća usljed neopreznog baratanja s puškom. — Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Fizioložka razmatranja. Š.L. 4, s.185    PDF
2 Piše J. K., 1898: Amerikanski jasen (Traxinus americana L.).. Š.L. 11-12, s.451    PDF


                UNDER CONSTRUCTION