naslov: Aktualni
1 Kraljić, B., 1979: Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva. Š.L. 9-10, s.411    PDF
2 Piškorić, O., 1980: Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske.. Š.L. 9-10, s.403    PDF
3 Böhm, D., 1997: Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION