naslov: Akademiku
1 Matić, S., 2000: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.421    PDF
2 Anić, I., Oršanić, M., 2004: Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.). Š.L. 9-10, s.565    PDF


                UNDER CONSTRUCTION