naslov: Akademija
1 , 1907: Akademija ili sveučilište. Š.L. 12, s.433    PDF
2 Ing. N. Stivičević, 1940: Akademija nauka U. R. S. R. Kijev: Dendroflora U.R. S. R.. Š.L. 6, s.334    PDF


                UNDER CONSTRUCTION