naslov: Acta
1 , 1930: Acta forestalia fennica 33.,34.. Š.L. 1, s.28     PDF
2 , 1932: Acta forestalia fennica. Š.L. 1, s.52     PDF
3 Piškorić, O., 1982: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija A — Zemljište i biljke Vol. 30, No 2 i Serija D — Ekologija Vol. 15, No 2.. Š.L. 6-8, s.314    PDF
4 Piškorić, O., 1984: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija GENETIKA, Vol. 15, No 3. Š.L. 7-8, s.353    PDF
5 Piškorić, O., 1984: ACTA BIOCOVICA, Vol. II — 1983.. Š.L. 11-12, s.581    PDF
6 Piškorić, O., 1985: ACTA HISTORICO-OEKONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 10. Š.L. 3-4, s.189    PDF
7 Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORIOOECONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 14 i Vol. 15 (88). GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 26 Zagreb 1990. (89). Uzgajanje šuma ima budućnost. Š.L. 1-2, s.32     PDF
8 Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE, Vol. 16. Š.L. 6-9, s.407    PDF
9 Piškorić, O., 1994: Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19. Š.L. 5-6, s.183    PDF
10 Piškorić, O., 1995: ACTA HISTORICO-OECONOMICA, Vol. 20, Zagreb 1993.. Š.L. 5-6, s.216    PDF
11 Mikloš, I., 1996: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 7-8, s.348    PDF
12 Piškorić, O., 1997: Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22. Š.L. 3-4, s.199    PDF
13 Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 3-4, s.175    PDF
14 Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů. Š.L. 5-6, s.271    PDF
15 Gračan, Joso, 2010: Acta Silvatica and Hungarica. Š.L. 9-10, s.532    PDF


                UNDER CONSTRUCTION