naslov: 8.
1 , 1970: 8. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 16. 4. 1970. Š.L. 5-6, s.192    PDF
2 , 1974: 8. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 21. 02. 1974.. Š.L. 1-2, s.77     PDF
3 , 1977: 8. Međunarodni simpozij na Celovačkom sajmu drva 1977. Š.L. 3-4, s.160    PDF
4 Komlenović, N. i Harapin, M., 1993: 8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma. Š.L. 9-10, s.443    PDF
5 Dundović, J., 2004: 8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma. Š.L. 11-12, s.707    PDF
6 Josip Dundović, 2013: 8. HRVATSKI DANI BIOMASE: Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret", Našice, 6. rujna 2013.. Š.L. 11-12, s.648    PDF


                UNDER CONSTRUCTION