naslov: 61.
1 Dundović, J., Jakovac, H., 2003: 61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.526    PDF
2 Milan Glavaš, 2017: 61. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.193    PDF


                UNDER CONSTRUCTION