naslov: 60.
1 Kauders A., 1958: 60. god. otvorenja Šumarskog doma i osnutka šumarske akademije u Zagrebu.. Š.L. 11-12, s.437    PDF
2 Dundović, J., Jakovac, H., 2001: 60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.. Š.L. 9-10, s.539    PDF
3 Glavaš, Milan, 2009: 60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Š.L. 1-2, s.100    PDF
4 Milan Glavaš, 2016: 60. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.194    PDF


                UNDER CONSTRUCTION