naslov: 50
1 Đ. Knežević, 1969: 50 godina sovjetske šumoprivrede. Š.L. 5-6, s.217    PDF
2 Mrkobrad, M., 2002: 50 godina Šumarije Vrbovec. Š.L. 5-6, s.311    PDF
3 Frković, A., 2003: 50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.. Š.L. 9-10, s.509    PDF
4 Vlainić, O., 2004: 50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
5 Skoko, M., 2005: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004). Š.L. 1-2, s.87     pdf
6 Boić Petrač, Petra, 2011: 50 godina WWF-a – od predanih prirodoslovaca do vodeće globalne udruge za zaštitu prirode. Š.L. 5-6, s.298    PDF


                UNDER CONSTRUCTION