naslov: 5.
1 , 1969: 5. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 18. 12. 1969.. Š.L. 11-12, s.409    PDF
2 , 1973: 5. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 4. 1973. Š.L. 5-6, s.250    PDF
3 Frković, A., 2000: 5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam. Š.L. 9-10, s.609    PDF
4 Kajba, D., 2001: 5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju. Š.L. 1-2, s.112    PDF
5 Mrkobrad, M., 2001: 5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemalja. Š.L. 9-10, s.542    PDF
6 HŠD – Ogranak Bjelovar, 2008: 5. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem. Š.L. 1-2, s.71     PDF
7 Kružić, T., I. Pešut, 2008: 5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi. Š.L. 1-2, s.90     PDF
8 Dundović, Josip, 2009: 5. Međunarodni sajam za obnovljive sirovine i sunčevu energiju “Biomasa 2009” i “Oživjeti drvo 09”. Š.L. 11-12, s.656    PDF
9 Dundović, Josip, 2010: 5. Hrvatski dani biomase / 12. Europski dani biomase Regija 2010.. Š.L. 11-12, s.645    PDF


                UNDER CONSTRUCTION