naslov: 4.
1 Hajdin Ž., 1958: 4. sjednica Upravnog odbora Šumarskog Društva NRH održan 15. IX. 1958.. Š.L. 10, s.355    PDF
2 , 1965: 4. sjednica Upravnog odbora Saveza I. T. Š. I. D. Hrvatske. Š.L. 1-2, s.87     PDF
3 , 1969: 4. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 20. 11. 1969. Š.L. 11-12, s.408    PDF
4 , 1973: 4. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 1. 3. 1973. Š.L. 3-4, s.144    PDF
5 HŠD – Ogranak Bjelovar, 2007: 4. Bjelovarski sajam fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem. Š.L. 1-2, s.78     PDF
6 Josip Dundović, 2014: 4. SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014.. Š.L. 3-4, s.226    PDF


                UNDER CONSTRUCTION