naslov: 20
1 Maričić N., 1966: 20 godina šumarstva Like.. Š.L. 3-4, s.237    PDF
2 Tarnaj,Ivan, 2011: 20 godina od Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.70     PDF


                UNDER CONSTRUCTION