naslov: 19.
1 Petrović Lj., 1961: 19. Plenum C. O. Saveza IITŠIDIJ i preporuke. Š.L. 7-8, s.297    PDF
2 , 1968: 19. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. VI 1968. Š.L. 9-10, s.421    PDF
3 , 1972: 19. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 10. 2. 1972.. Š.L. 1-2, s.76     PDF
4 Gračan, J., 2004: 19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.). Š.L. 1-2, s.73     PDF


                UNDER CONSTRUCTION