naslov: 17.
1 , 1968: 17. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. V 1968. Š.L. 9-10, s.420    PDF
2 , 1971: 17. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 22. 9. 1971.. Š.L. 9-10, s.348    PDF
3 Krpan, A., 1984: 17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«. Š.L. 1-2, s.73     PDF
4 Josip Dundović, 2013: 17. AUSTRIJSKI DANI BIOMASE. Š.L. 3-4, s.238    PDF


                UNDER CONSTRUCTION