naslov: 16.
1 , 1968: 16. sjed. U. O. k. g. 4. IV 1968.. Š.L. 7-8, s.302    PDF
2 , 1971: 16. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 9. 6. 1971. Š.L. 5-6, s.195    PDF
3 Ante P. B. Krpan, 2012: 16. Dani kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku. Š.L. 3-4, s.197    PDF


                UNDER CONSTRUCTION