naslov: 13.
1 Đ. K., 1961: 13. IUFRO-kongres u Beču 1961.. Š.L. 7-8, s.319    PDF
2 M. A., 1961: 13. IUFRO-kongres. Š.L. 9-10, s.403    PDF
3 , 1971: 13. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 20. 1. 1971.. Š.L. 1-2, s.49     PDF
4 Ivančević, V., Gračan, J., 2000: 13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 11-12, s.741    PDF
5 Dundović, J., 2005: 13. C.A.R.M.E.N. simpozij. Š.L. 7-8, s.445    pdf
6 Dundović, Josip, 2006: 13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine). Š.L. 5-6, s.275    PDF


                UNDER CONSTRUCTION