naslov: 125.
1 Mrkobrad, M., 2003: 125. oljetnica osnutka “Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica” u Senju (1878 – 2003). Š.L. 11-12, s.626    PDF
2 Ivančević, V., 2003: 125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine. Š.L. 13, s.3     pdf
3 Tomljanović,Kristijan, 2011: 125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića. Š.L. 1-2, s.78     PDF
4 Alojzije Frković, 2014: 125. OBLJETNICA OSNIVANJA ZAGREBAČKOG BOTANIČKOG VRTA OBILJEŽENA PRIGODNOM POŠTANSKOM MARKOM. Š.L. 5-6, s.316    PDF


                UNDER CONSTRUCTION