naslov: 125
1 Ljuljka, B., 1986: 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.95     PDF
2 Klepac, D., 1992: 125 godina najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Hrvatskoj. Š.L. 3-5, s.181    PDF
3 Horvatinović, S., 2000: 125 god. Brodske imovne općine i organiziranoga šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 3-4, s.248    PDF


                UNDER CONSTRUCTION