naslov: 120.
1 Ivančević, V., 1998: 120. obljetnica osnutka posebne senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica.. Š.L. 11-12, s.552    PDF
2 Klepac, D., 2005: 120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika. Š.L. 5-6, s.351    PDF


                UNDER CONSTRUCTION