naslov: 11.
1 , 1970: 11. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 29. 10. 1970. Š.L. 9-10, s.339    PDF
2 Dundović, J., 2004: 11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004. Š.L. 7-8, s.466    PDF
3 Milan Glavaš, 2014: 11. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.620    PDF
4 Marina Mamić, 2015: 11. BJELOVARSKI SALON FOTOGRAFIJE „ŠUMA OKOM ŠUMARA“. Š.L. 7-8, s.402    PDF


                UNDER CONSTRUCTION