naslov: 1.
1 , 1912: 1. Izvadak iz dopisa kr. zem. šum. nadz. u m. Vatroslava Račkog. — 2. Dopis g. dr. Ugrenovića Aleks ml. - Objava uredničtva. Š.L. 2, s.77     PDF
2 , 1920: 1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova ispitnih povjerenstava za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.. Š.L. 8, s.190    PDF
3 , 1969: 1. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 26. 6. 1969. Š.L. 9-10, s.356    PDF
4 , 1972: 1. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 29. 6. 1972.. Š.L. 5-6, s.261    PDF
5 Komlenović, N., 1993: 1. ECE-UN/EC sastanak koordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinka onečišćenja zraka na šume (»ICP-FOREST«). Š.L. 11-12, s.566    PDF
6 Kajba, D., 1998: 1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama. Š.L. 5-6, s.291    PDF
7 Dundović, J., 2005: 1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi. Š.L. 5-6, s.362    PDF
8 Dundović, J., D. Delač, 2006: 1. Hrvatski dani biomase. Š.L. 11-12, s.571    PDF
9 Martina Tijardović, Sanja Perić, 2017: 1. LJETNA ŠKOLA COST AKCIJE FP1403 NNEXT / „INTRODUCIRANE ŠUMSKE VRSTE DRVEĆA U EUROPI S GLEDIŠTA KLIMATSKIH PROMJENA: RIZICI, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI“. Š.L. 3-4, s.195    PDF
10 Damir Delač, 2017: 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 3-4, s.218    PDF
11 Damir Delač, 2017: 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 3-4, s.219    PDF


                UNDER CONSTRUCTION