naslov:
1 Boris Hrašovec, 2013: >Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma. Š.L. 5-6, s.361    PDF
2 Peter Boyadzhiev, Mirza Dautbasic, Osman Mujezinovic, Plamen Mirchev, Georgi Georgiev, Margarita Georgieva, 2015: >Baryscapus transversalis Graham (Hymenoptera: Eulophidae) – NOVA VRSTA U FAUNI BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 1-2, s.69     pdf
3 Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Monika Karija Vlahović, Boris Lović, 2015: >Eutypella parasitica R.W. Davidson & R.C. Lorenz SEDAM GODINA NAKON PRVOG NALAZA U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.263    pdf
4 Uredništvo, 2017: >ŠTO JE TRENUTNO AKTUALNO U HRVATSKOM ŠUMARSTVU. Š.L. 9-10, s.449    pdf
5 Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2017: >Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI. Š.L. 11-12, s.577    pdf


                UNDER CONSTRUCTION