ključ: kvaliteta
1 Pintarić, K., 1997: Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika crnog bora. Š.L. 5-6, s.215    pdf
2 Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić, 2013: RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA. Š.L. 5-6, s.279    pdf


                UNDER CONSTRUCTION