ključ: kriteriji za investiranje
1 Hodić,I., Z. Jurušić, 2011: Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.487    pdf


                UNDER CONSTRUCTION