ključ: korelacijska veza
1 Ballian, D., 2000: Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva. Š.L. 11-12, s.649    pdf
2 Meštrović, A., 2007: Taksacijski elementi kao pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichii Christ) na planini Čvrsnici. Š.L. 3-4, s.107    pdf


                UNDER CONSTRUCTION