ključ: koncepcija
1 Figurić, M., 1999: Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja. Š.L. 5-6, s.195    pdf
2 Molak, B., 2000: Nepotrebno zagađenje okoliša i osiromašenje stanovništva u proizvodnji električne energije. Š.L. 3-4, s.157    pdf


                UNDER CONSTRUCTION