ključ: koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti


                UNDER CONSTRUCTION