ključ: klonovi topola
1 Bojana KLAŠNJA, Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ, 2012: Energetski potencijal nasada topola sa dva razmaka sadnje i dvije dužine ophodnje. Š.L. 3-4, s.161    pdf
2 Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović, 2013: UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE. Š.L. 5-6, s.287    pdf


                UNDER CONSTRUCTION